პერსონალი

დავით გელაშვილი

მატჩების მენეჯერი

ირაკლი ბაიაშვილი

ექიმი

ზაზა იაშვილი

ფიზიოთერაპევტი

25/11/2018
ანგისა - ბათუმი
21/11/2018
მცხეთა პარკი - მცხეთა
11/11/2018
დავით პეტრიაშვილი არენა
07/11/2018
დავით პეტრიაშვილი არენა
04/11/2018
30/10/2018
დავით პეტრიაშვილი არენა