პერსონალი

დავით გელაშვილი

მატჩების მენეჯერი

ირაკლი ბაიაშვილი

ექიმი

ზაზა იაშვილი

ფიზიოთერაპევტი

07/03/2019
პარკი არენა - ფოთი
25/11/2018
ანგისა - ბათუმი
2 / 2
მოგ
21/11/2018
მცხეთა პარკი - მცხეთა
11/11/2018
დავით პეტრიაშვილი არენა
07/11/2018
დავით პეტრიაშვილი არენა
მოგ
1 / 0
04/11/2018