ბესიკ ჩიხრაძე

პრეზიდენტი

გოდერძი ჩიხრაძე

დირექტორი

ალექსანდრე მეტრეველი

უსაფრთხოების ოფიცერი

ლევან მეტრეველი

ლიცენზირების მენეჯერი

დავით გელაშვილი

ტექნიკური მენეჯერი

იმედა ფაჩუაშვილი

მედია ოფიცერი

ვიქტორია დურგლიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

მურთაზ ცაბუტაშვილი

სოც. მედია მენეჯერი/გულშემატკივართან მეკავშირე ოფიცერი/შქმპ მეკავშირე ოფიცერი (595185937)

ნატო ღიბრაძე

მთავარი ბუღალტერი

შპს საფეხბურთო კლუბ გაგრას სამართლებრივი სტრუქტურა