გიორგი დამენია

მატჩების მენეჯერი

ირაკლი ბაიაშვილი

ექიმი

ზაზა იაშვილი

ფიზიოთერაპევტი

დავით იორამაშვილი

ბაზის თანამშრომელი

კობა იორამაშვილი

ბაზის თანამშრომელი

ნუგზარ გურგენიძე

ბაზის თანამშრომელი

ვაჟა შერმადინი

მძღოლი

ვეფხვია წიკლაური

ოპერატორი