პაპუნა ტაბაღუა

19-წლამდე გუნდის მთავარი მწვრთნელი

ალექსანდრე ჭელიძე

19-წლამდე გუნდის მწვრთნელი

------------

------------------

ვალერი ღვინიაშვილი

17-წლამდე გუნდის მთავარი მწვრთნელი

----------

15-წლამდე გუნდის მთავარი მწვრთნელი

------------

15-წლამდე გუნდის მწვრთნელი